Partneri Zväzu

Rezorty

Ministerstvo obrany SR
Slovenský zväz vojakov v zálohe koncom roku 2018 podpísal s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky Dohodu o vzájomnej spolupráci, ktorej predmetom je spolupráca v oblastiach pozitívnej prezentácie ministerstva obrany a ozbrojených síl Slovenskej republiky na verejnosti a podpory národných a vojenských tradícií. V súvislosti so snahou Zväzu o transparentný prístup ku komunite vo všetkých oblastiach, zverejňujeme jej plné znenie.

Reklamní partneri

Dynatech
ARMY SHOP SK
Muničák