Disciplíny

Strelecký viacboj

Klasická disciplína našej organizácie…

Strelecký trojboj

Streľba zo Samonabíjacej zbrane vzor 58

REPIKO

REPIKO je najnovšia zo súťažných disciplín zaradených do kalendára SZVvZ. Vo svojom rodnom liste má, ako krajinu pôvodu, „uvedenú“ Českú republiku. Práve od našich českých susedov bola prevzatá a zaradená medzi oficiálne súťažné disciplíny po prvýkrát v roku 2016. Rok na to sa konal nultý ročník seriálu kvalifikačných pretekov, zakončený neoficiálnymi Majstrovstvami Slovenska.

REPIKO je atraktívna tímová súťažná disciplína, ktorá v sebe spája prvky dynamických a presnostných disciplín. Jej názov je skratkou troch slov, ktoré odkrývajú jej podstatu – REvolver, PIštoľ, KOlektív.