27
APRÍL
2019
Kvalifikačné preteky REPIKO - 1. kolo
Strelnica DPS Záhorie
28
APRÍL
2019
Kvalifikačné preteky REPIKO - 2. kolo
Strelnica DPS Záhorie
04
MÁJ
2019
Streľba zo samonabíjacej zbrane vz. 58 - 1. kolo
Strelnica Štrky - Trnava

Zväzové novinky

Legislatíva